PROGRAMY I PROJEKTY

 

PROGRAM UNIJNY „LEPSZY START-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GMINY LINIA”

Informacje o wynikach weryfikacji:

Informacja 1

Informacja 2

Informacja 3

OWOCE I WARZYWA W SZKOLE

Celem tego programu jest trwałe ukształtowanie wśród dzieci nawyków żywieniowych polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw, poprzez zwiększenie udziału tych produktów w ich codziennej diecie oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie zdrowego odżywiania.

MLEKO W SZKOLE

Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.

ŚNIADANIE DAJE MOC

 

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka przyczynia się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce. 

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

 

ORTOGRAFITI I ORTOGRAFFITI Z BRATKIEM

Program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

 

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po jezdni przez uczniów kl. I SP.

 

EFEKT MOTYLA

Program stypendialny o charakterze naukowo-socjalnym dla najbardziej uzdolnionych uczniów z klas VII SP i II-III Gim.

 

ZDOLNI Z POMORZA

Program promujący uczniów zdolnych.

 

POMORSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDDUKACYJNY „DOBRZE JEMY ZE SZKOŁĄ NA WIDELCU” KLASY I-III SP