Herb szkoły

          Szkoła Podstawowa
im.Leonida Teligi
   

84-223 Linia, ul. Szkolna 1
          tel./fax (58)6768513
                szkolalinia@wp.pl
Tablica multimedialna zakupiona z funduszy "1% Przyjazna Szkoła"w kwocie 2589,48 zł i Rady Rodziców
w kwocie 410,52 zł.