Rekrutacja do klasy sportowej

Pobierz deklarację uczestnictwa w klasie sportowej

 
Po raz pierwszy w historii szkoły planujemy nabór do klasy sportowej, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019.


 
Zasady funkcjonowania  klasy sportowej:
 • co najmniej 10 godzin  wychowania fizycznego w tygodniu (w każdej innej klasie jest ich 4 tygodniowo obowiązkowo, w klasie sportowej jest dodatkowo 6 godzin),
 • w programie rozwijanie trzech dyscyplin sportowych:
  przede wszystkim lekkoatletyka oraz
  piłka nożna
  piłka siatkowa
 • ramowy plan nauczania pozostałych przedmiotów taki sam jak w pozostałych klasach.
 

Korzyści uczestnictwa w klasie sportowej:

 • Stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka, dzięki rozbudowanemu programowi nauczania.
 • Minimalizowanie wszelkich nieprawidłowości w budowie fizycznej dziecka w okresie wzrostu i dojrzewania.
 • Zwiększanie samodyscypliny za sprawą systematycznej pracy na sali gimnastycznej.
 • Kształtowanie niezłomnego charakteru dzięki uprawianiu różnych dyscyplin sportowych.
 • Oderwanie od nadmiernego korzystania z „dobrodziejstw” techniki (komputer, telefon, telewizja, internet).
 • Zwiększanie szans na wykrycie talentów dziecka.
 • Rozładowanie negatywnych emocji, które towarzyszą dziecku w okresie młodzieńczym, poprzez częste uprawianie sportu.
 • Kształtowanie zachowań prozdrowotnych.
 • Rozwijanie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
 • I wiele innych pozytywnych zachowań cenionych  w dzisiejszym świecie.
 

W ZDROWYM CIELE—ZDROWY DUCH

Prosimy Państwa o przemyślenie wszystkich argumentów będących za zapisaniem dziecka do klasy sportowej, oraz o dostarczenie deklaracji do sekretariatu.
 
Wszystkich rodziców klas trzecich prosimy o rozważenie, czy chcieliby,  aby dziecko  do niej uczęszczało.
 
W razie pytań prosimy dzwonić pod numery: 
586768513 - sekretariat szkoły
603 673 620 - p. Łukasz Łapczuk (trener i wychowawca przyszłej klasy sportowej)
 
Ważne: Jak większość stron www, także ta używa plików cookies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.