Programy i projekty

PROGRAM UNIJNY „LEPSZY START-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GMINY LINIA”

Informacje o wynikach weryfikacji:

Informacja 1

Informacja 2

Informacja 3
 

OWOCE I WARZYWA W SZKOLE

Celem tego programu jest trwałe ukształtowanie wśród dzieci nawyków żywieniowych polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw, poprzez zwiększenie udziału tych produktów w ich codziennej diecie oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie zdrowego odżywiania.
 

MLEKO W SZKOLE
Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.


ŚNIADANIE DAJE MOC
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka przyczynia się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce. 

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelniczym, nasza szkoła i gmina wzięła udział w projekcie pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, dzięki któremu otrzymaliśmy 15 tys. złotych  na zakup nowych książek. Biblioteka wzbogaciła się o ponad 800 książek obyczajowych, przygodowych, fantastycznych, poradników i innych. Projekt przewidywał rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Nawyki czytelnicze kształtują się we wczesnym dzieciństwie. Odpowiada za nie rodzina, szkoła, środowisko. Korzyści wynikające z wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży.

Książka:

·pomaga rozwijać język i słownictwo,

·uczy wyrażać myśli i rozumieć innych,

·rozwija myślenie,

·dostarcza pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza świadomość,

·pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni,

·dostarcza wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej,

·rozwija uczucia i zdolność do empatii,

·wyrabia umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację,

·dostarcza rozrywki i emocji,

·może rozśmieszyć lub zasmucić, pocieszyć i wskazać nowe możliwości,

·może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń,

·uczy etyki, skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe,

·może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w rozumieniu zależności,

·pomaga zrozumieć siebie, odkryć, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia poczucie własnej wartości,

·pomaga zrozumieć innych, lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom,

·jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego, dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.

 

Procesem doboru książek oraz ich zamawiania kierował zespół humanistyczny nauczycieli pod kierownictwem pani Joanny Jelińskiej. Ostateczna lista książek powstała po konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Atrakcyjny rabat, jaki udało nam się wynegocjować w księgarni, sprawił, że mogliśmy zakupić więcej pozycji książkowych.

 Obok zakupu książek w I półroczu zrealizowaliśmy wiele działań promujących czytelnictwo prowadzonych pod opieką pań Ireny Łuneckiej i Anetty Tessmer:

 

·         Organizacja projektu przy współpracy z biblioteką publiczną:

o   Udział uczniów w spotkaniach  z autorami książek dla dzieci: kaszubskim pisarzem Januszem Mamelskim oraz pisarką baśniową Wiolettą Piasecką.

o   Udział uczniów w przedstawieniu Uratujmy krainę baśni.

o   Udział w projekcie Książki mojego dzieciństwa- spotkanie uczniów z panią Wójt Gminy Linia, która opowiadała o książkach ze swojego dzieciństwa.

o   Nagrywanie audiobooków przez uczniów w Studio Nagrań Muzyczny starter w Redzie.

o   Warsztaty komiksowe w gdańskiej bibliotece miejskiej Manhatan, podczas których uczniowie dowiedzieli się wiele ciekawego o historii komiksów, a także stworzyli własne komiksy.

o   Warsztaty plastyczno-literackie z autorką i ilustratorka książek dla dzieci Katarzyną Kołodziej.

o   Udział uczniów klasy 3a w happeningu „Czytelnicy na ulicy” promującym czytelnictwo.

·         Akcja Nasi goście też nam czytają - zaproszenie znanych z życia publicznego osób, które czytały dzieciom bajki.

·         Wystawa plakatów pod hasłem Warto czytać, bo...

·         Udział uczniów klas młodszych w akcji pod hasłem „Słucham i ilustruję” polegającej na słuchaniu czytanych przez nauczyciela książek a następnie wykonaniu ilustracji zgodnej z ich treścią.

·         Zorganizowanie wystawy zdjęć pod hasłem „Przyłapani na czytaniu”, które przedstawiały nietypowe miejsca, w których ludzie czytają książki.

·         Przeprowadzenie wywiadów przez uczniów klas VII ze znanymi z naszej gminy osobami  na temat „Dlaczego warto czytać książki?

·         Wykonanie i upublicznienie plakatów pod hasłem „Polecam tę książkę”, na których uczniowie z gimnazjum zachęcali do przeczytania godnych uwagi książek.

·         Udział poszczególnych klas w lekcjach bibliotecznych, których celem było poznawanie nowego księgozbioru, poszerzenie wiedzy nt. niektórych autorów.

·         Promowanie wśród uczniów klas 3 sp korzyści płynących z czytania książek poprzez organizowanie konkursów klasowych na najlepszego czytelnika.

·         Akcja ogólnoszkolna pod hasłem Uwolnij książkę polegająca na zebraniu od uczniów niepotrzebnych książek i zorganizowaniu na korytarzu szkoły stoiska czytelniczego.

·         Akcja ogólnoszkolna w ramach międzynarodowego Europejskiego Dnia Języków - pisanie do zagranicznych rówieśników listów, w których uczniowie zachęcali do czytania wybranych książek. Stworzenie wystawy prac uczniów.


ORTOGRAFITI I ORTOGRAFFITI Z BRATKIEM

Program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

 

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po jezdni przez uczniów kl. I SP.

 

EFEKT MOTYLA

Program stypendialny o charakterze naukowo-socjalnym dla najbardziej uzdolnionych uczniów z klas VII SP i II-III Gim.

 

ZDOLNI Z POMORZA

Program promujący uczniów zdolnych.

 

POMORSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDDUKACYJNY „DOBRZE JEMY ZE SZKOŁĄ NA WIDELCU” KLASY I-III SP

 

Ważne: Jak większość stron www, także ta używa plików cookies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.